By | 9.12.2017

Každý restaurátor vám určitě potvrdí, že je jeho práce velice zodpovědná a náročná. Všechny chyby, ke kterým by mohlo při jeho díle dojít, bývají totiž většinou už nevratné a historická hodnota starých materiálů by se mnohonásobně snížila.
· K dochovaným historickým věcem je tedy potřeba přistupovat s co největší citlivostí.

gobelíny

Přesto, že je to mnohdy složité, jsou dnešní restaurátoři schopni opravit nejen drobná poškození, ale i velké poničené plochy. Kromě toho lze u tkaných textilií dotkat i chybějící části. Odborníci, kteří se rozhodli věnovat svůj profesní život této zodpovědné práci, prožívají tak trochu i malá dobrodružství, protože se jejich ruce denně dotýkají věcí, které byly zhotoveny před mnoha lety.

o K jejich povinnostem patří
– restaurování starožitných tkaných koberců, které jsou vytvořené kilimovou technikou nebo jsou ručně vázané.
– oprava vzácných historických výšivek, ke kterým se řadí například i potahy historického nábytku, gobelínové potahy i závěsné koberce.
– obnova různých praporů, jakými mohou být i vzácné cechovní zástavy ze sedmnáctého i některého dřívějšího století.

Nejprve se vše opraví a poté konzervuje

Než se k samotnému restaurování textilie přistoupí, je potřeba nejprve odborně zhodnotit, jak velkou újmu daná věc pocítila. Pak se zadavatel dozví návrh, jakým způsobem by mohl být historický materiál znovu obnoven.

· Pokud je tedy analýza hotova, přistoupí se k návrhu rozpočtu.
· Ten může být v některých případech i vyšší, protože záchrana historie opravdu není jednoduchou záležitostí.

pohovka

Je potřeba nejen opravit poškozené části, ale také zakonzervovat kus tak, aby nepodléhal tak snadno zubu času. Samotná práce započne teprve ve chvíli, kdy je investor se všemi aspekty srozuměn a kdy s nimi bezvýhradně souhlasí. Vše záleží tedy na vzájemné dohodě.